LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

5/20/2019 2:45:05 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  39

                     (Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/5

Sáng

Chỉ đạo Dạy học; Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp.

Dạy học hoàn thiện chương trình bộ môn

Làm việc theo phần hành

Học tập

 

Chiều

Chỉ đạo họp tổ chuyên môn

Họp tổ chuyên môn

Họp tổ chuyên môn

Nghỉ

 

Thứ Ba

21/5

Sáng

Tổ chức xét TN THCS theo kế hoạch

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6,7,8 chỉ đạo lao động

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tham gia xét TN

Làm việc theo phần hành

Lao động

 

Chiều

Tổ chức xét TN THCS theo kế hoạch

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6,7,8 chỉ đạo lao động

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tham gia xét TN

Làm việc theo phần hành

Nghỉ

 

Thứ Tư

22/5

Sáng

Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

Làm việc theo phần hành

Làm việc theo phần hành

HS lớp 9 ôn thi tuyển sinh

 

Chiều

Quản lý hoạt động chuyên môn

Giảng dạy theo chương trình

Làm việc theo phần hành và phục vụ hoạt động của nhà trường

HS lớp 9 ôn thi tuyển sinh

 

Thứ Năm

23/5

Sáng

Tổ chức họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Nghỉ

 

Chiều

Tổ chức họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Nghỉ

 

Thứ Sáu

24/5

Sáng

Đ/c Hóa duyệt tốt nghiệp THCS

Làm việc theo cá nhân; Ôn thi lớp 9

Làm việc theo phần hành

Khối 6,7,8 nghỉ; lớp 9 ôn thi

 

Chiều

Tổ chức họp thi đua cuối năm

Tham gia họp hội đồng thi đua: TT, TP, Đoàn, Đội.

Tham gia họp hội đồng thi đua: TT, TP

Nghỉ

 

Thứ Bảy

25/5

Sáng

Chỉ đạo dạy ôn lớp 9

Làm việc cá nhân; Ôn thi lớp 9

Làm việc theo phần hành

Khối 6,7,8 nghỉ; lớp 9 ôn thi

 

Chiều

Chỉ đạo dạy ôn lớp 9

Làm việc cá nhân; Ôn thi lớp 9

Làm việc theo phần hành

Khối 6,7,8 nghỉ; lớp 9 ôn thi

 

CN

26/5

Sáng

Chỉ đạo dạy ôn lớp 9

Làm việc cá nhân; Ôn thi lớp 9

Làm việc theo phần hành

Khối 6,7,8 nghỉ; lớp 9 ôn thi

 

Chiều

Chỉ đạo dạy ôn lớp 9

Làm việc cá nhân; Ôn thi lớp 9

Làm việc theo phần hành

Khối 6,7,8 nghỉ; lớp 9 ôn thi

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                       Cao Ngọc Hóa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3385

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/13/2019 8:36:13 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 5/5/2019 3:13:59 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 4/27/2019 4:03:31 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/12/2019 8:14:18 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/6/2019 4:06:21 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 3/31/2019 8:35:58 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/23/2019 9:08:13 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/19/2019 9:30:54 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/9/2019 9:17:22 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/2/2019 7:46:26 PM

Lượt truy cập: 463784 lần

Đang online: 8 người