LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Năm học 2019-2020)

10/27/2019 8:22:32 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS Mai Hóa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10

                                                                    (Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/10/2019

Sáng

- QL dạy và học

- Dạy Học

- phục vụ  Dạy Học

-Học theo TKB

 

Chiều

- QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

Thứ Ba

22/10/ 2019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

 

-Học theo TKB

 

 

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Tư

23/10/2019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

Thứ Năm

24/102019

Sáng

-QL dạy và học

- DDc Châu tập huấn tại Đồng Lê 2 ngày

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

Chiều

-QL dạy và học

- SH tổ chuyên môn

- Dạy học

- SH tổ chuyên môn

-Phục vụ dạy học

- SH tổ chuyên môn

-Học theo TKB

 

Thứ Sáu

25/10/2019

Sáng

-QL dạy và học

- Giao ban vào cuối buổi

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

- Họp chi bộ từ 16h

- Họp chi bộ từ 16h

-Thi dân ca – dân vũ

- Họp chi bộ từ 16h

-Thi dân ca – dân vũ

 

Thứ Bảy

26/10/2019

Sáng

-QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

CN

27/10/2019

Sáng

 

 

 

 

 

ADMIN

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3855

Lượt truy cập: 463787 lần

Đang online: 11 người