Lịch công tác tuần 5 (năm học 2019-2020)

9/18/2019 7:19:38 PM

Lịch công tác tuần 5

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG THCS MAI HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 05

                                                                   (Từ ngày 16/09 đến ngày 22/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/9/2019

Sáng

- QL dạy và học

- Dạy Học

- phục vụ  Dạy Học

-Học theo TKB

 

Chiều

- QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Ba

17/9/ 2019

Sáng

-QL dạy và học

- Đc Hoá, Châu đi họp tại Đồng Lê

 

- Dạy học

- Đc Toàn, Lực, Thành, Thái đi họp ở Đồng Lê

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Tư

18/9/2019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

- Đc Toàn, Lực, Thái đi họp ở Đồng Lê

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Năm

19/9/2019

Sáng

 

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Đc Hoá công tác tại Đồng Lê

 

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Sáu

20/9/2019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

-Giao ban, sinh hoạt tổ chuyên môn

- Giao ban, sinh hoạt tổ chuyên môn

 

-Giao ban, sinh hoạt tổ chuyên môn

 

-         Nghỉ học

 

Thứ Bảy

21/9/2019

Sáng

-QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

CN

22/9/2019

Sáng

 

 

 

 

 

ADMIN

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3612

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 1 8/20/2019 8:49:44 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 5/20/2019 2:45:05 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/13/2019 8:36:13 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 5/5/2019 3:13:59 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 4/27/2019 4:03:31 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 4/12/2019 8:14:18 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 4/6/2019 4:06:21 PM

Lượt truy cập: 463781 lần

Đang online: 5 người