LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

10/6/2018 7:32:50 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 7      

                                                                                  (Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/10

Sáng

-  Tham gia chào cờ đầu tuần; Quản lý dạy-học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Dạy học

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Phục vụ dạy  học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Học tập   

 

Chiều

Chào cờ;  Quản lý dạy-học.

 

Chào cờ; Dạy học – Bồi dưỡng HSG

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Ba

09/10

Sáng

Quản lý dạy-học.

Dạy học;

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Tư

10/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Dạy học; GVCN khối 6,7 chỉ đạo lao động vệ sinh khuân viên trường.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Học sinh khối 6, 7 lao động vệ sinh.

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; Bồi dưỡng HSG; GVCN khối 8, 9 chỉ đạo lao động vệ sinh khuân viên trường.

Phục vụ dạy  học;

Học tập;. Bồi dưỡng HSG; Học sinh khối 8, 9 lao động vệ sinh.

 

Thứ Năm

11/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Dạy học;

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Tổ chức hội nghị CBCC,VC từ 13h15 phút

Tham dự hội nghị CBCC,VC từ 13h15 phút

Tham dự hội nghị CBCC,VC từ 13h15 phút

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

12/10

Sáng

- Quản lý dạy-học.

 

Dạy học;

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

 

Dạy học; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Thực nghiệm KHKT; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Bảy

13/10

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

CN

14/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                        Cao Ngọc Hóa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8955

Lượt truy cập: 459685 lần

Đang online: 11 người