LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

10/13/2018 5:08:06 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9       

                                                                      (Từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/10

Sáng

-  Tham gia chào cờ đầu tuần; Quản lý dạy-học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Giảng dạy.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Phục vụ dạy  học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Học tập   

 

Chiều

Dự hội nghị tại UBND xã.

 

Chào cờ; Giảng dạy. – Bồi dưỡng HSG

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Ba

16/10

Sáng

Quản lý dạy-học.

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Đ/c Hóa công tác tại Văn Hóa.

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Tư

17/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập;

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; Bồi dưỡng HSG; Đ/c Hải, Đ/c Hoàng Hội nghị TDTT

Phục vụ dạy  học;

Học tập;. Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Năm

18/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Giảng dạy; Sinh hoạt chuyên môn.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Sáu

19/10

Sáng

- Quản lý dạy-học.

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

 

Giảng dạy.; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Bảy

20/10

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Giảng dạy.; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Giảng dạy.; Giao ban tuần; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

CN

21/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                        Cao Ngọc Hóa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5427

Lượt truy cập: 459700 lần

Đang online: 26 người