LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

10/21/2018 9:54:55 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10     

                                                                      (Từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/10

Sáng

-  Tham gia chào cờ đầu tuần; Quản lý dạy-học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Giảng dạy.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Phục vụ dạy  học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Học tập   

 

Chiều

-  Tham gia chào cờ đầu tuần; Quản lý dạy-học.

Chào cờ; Giảng dạy. – Bồi dưỡng HSG; Đ/c Toàn, Đ/c Thái tham gia BDHSG lớp 9

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập;  Bồi dưỡng HSG

HSG lớp 9 tham gia BD

 

Thứ Ba

23/10

Sáng

Quản lý dạy-học.

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Đ/c Hóa công tác tại Văn Hóa.

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Tư

24/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập;

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; Bồi dưỡng HSG;

Phục vụ dạy  học;

Học tập;. Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Năm

25/10

Sáng

Quản lý dạy-học; Đ/c Hóa, Đ/C Châu tham gia công tác kiểm tra PCGD-XMC

 

Giảng dạy;

Phục vụ dạy  học; Đ/c Thủy tham gia công tác kiểm tra PCGD-XMC

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Giảng dạy; Họp hội đồng nhà trường.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Sáu

26/10

Sáng

- Quản lý dạy-học.

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

 

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Bảy

27/10

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Giảng dạy.; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Giảng dạy.; Giao ban tuần; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

CN

28/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                        Cao Ngọc Hóa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2678

Lượt truy cập: 459714 lần

Đang online: 4 người