LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

10/30/2018 9:57:07 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11     

                                                                      (Từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/10

Sáng

-  Tham gia chào cờ đầu tuần; Quản lý dạy-học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Giảng dạy.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Phục vụ dạy  học.

- Tham gia chào cờ đầu tuần; Học tập   

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG; Đ/c Toàn tham gia BDHSG lớp 9

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Ba

30/10

Sáng

Quản lý dạy-học.

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG lớp 8

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Tư

31/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập;

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; Bồi dưỡng HSG lớp 8; Đ/c Thành, Thái tham gia BDHSG lớp 9

Phục vụ dạy  học;

Học tập;. Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Năm

01/11

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Giảng dạy;

Phục vụ dạy  học;

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Giảng dạy; Sinh hoạt CM; Khối 8,9 lao động

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG;

 

Thứ Sáu

02/11

Sáng

- Quản lý dạy học – Giao ban;  Đ/c Châu tập huấn Đồng Lê

Giảng dạy; Giao ban;  Đ/c Cường tập huấn Đồng Lê

Phục vụ dạy  học.

Giao ban

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học. Đ/c Châu tập huấn Đồng Lê

Giảng dạy; Đ/c Cường tập huấn Đồng Lê; Bồi dưỡng HSG lớp 8; Đ/c Lực tham gia BDHSG lớp 9

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Bảy

03/11

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Giảng dạy.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Giảng dạy; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

CN

04/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                        Cao Ngọc Hóa

Lê Minh Châu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6770

Lượt truy cập: 459696 lần

Đang online: 22 người