LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6

9/22/2018 10:55:41 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 (Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018)

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS Mai Hóa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6      

                                                           (Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/9

Sáng

Chào cờ;  Quản lý dạy-học.

Chào cờ;  Dạy học

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập   

 

Chiều

Chào cờ;  Quản lý dạy-học; HT công tác tại THCS Văn Hóa.

Dạy học

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập; 

 

Thứ Ba

25/9

Sáng

Quản lý dạy-học.

Dạy học

Phục vụ dạy  học.

đ/c Vân  TB tập huấn tại Đồng Lê

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; HT công tác tại THCS Văn Hóa.

Dạy học; Bồi dưỡng HSG 6,7.

Phục vụ dạy  học.

đ/c Vân  TB tập huấn tại Đồng Lê

Học tập; Bồi dưỡng HSG 6,7.

 

Thứ Tư

26/9

Sáng

Quản lý dạy-học;

HT công tác tại Đồng Lê

Dạy học; Bồi dưỡng HSG 6,7. 8

Phục vụ dạy  học.

đ/c Vân  TB tập huấn tại Đồng Lê

Học tập;  Bồi dưỡng HSG 6,7.

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học;  Bồi dưỡng HSG 8.

Phục vụ dạy  học.

đ/c Vân  TB tập huấn tại Đồng Lê

Học tập; Bồi dưỡng HSG 8.

 

Thứ Năm

27/9

Sáng

Quản lý dạy-học;

Dạy học;

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Dạy học; SH chuyên môn.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Thứ Sáu

28/9

Sáng

Quản lý dạy-học.

Dạy học;

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Dạy học; HD thực nghiệm KHKT.

đ/c Lài tập huấn tại Đồng Hới

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Thực nghiệm KHKT.

 

Thứ Bảy

29/9

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

CN

30/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Nội dung trọng tâm

1.            Thi đua chào mừng các Hội nghị; Đại hội đầu năm; Đại hội MTTQVN xã.

2.            Xây dựng, ổn định, duy trì tốt nề nếp dạy  học.

3.            Thực hiện chương trình Tuần 6.

4.            Đăng ký chuyên đề sinh hoạt chuyên môn dạy học theo tổ nhóm.. theo 1308.

5.            Hoàn thành xây dựng Dự thảo kế hoạch năm học của cá nhân, tổ chức, bộ phận.

6.            Tích cực triển khai cuộc thi KHKT học sinh, chuẩn bị đăng ký tên sản phẩm...

7.            Triển khai công tác Bồi dưỡng học sinh Giỏi, Bổ trợ kiến thức cho học sinh.

8.            Triển khai tập huấn phần mềm quản lý ngân hàng đề.

9.            Cá nhân, tổ chức, bộ phận hoàn thành các nội dung để bàn giao.

10.        Lao động vệ sinh môi trường, khuôn viên trường, lớp học…

11.        Tích cực triển khai công tác  mua BHYT  và công tác ytế trường học.

12.        Chuẩn bị phát động “ Tuần lễ học tập suốt đời”.

13.        Dự Hội nghị về công tác GDTX tại Phòng GD của TTHTCĐ.

14.        Phối hợp tổ chức và tổ chức tết trung thu tại  các địa bàn khu dân cư và con em

         CBGVNV trong trường.

ADMIN

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6844

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 5 9/14/2018 3:24:52 PM

Lượt truy cập: 459732 lần

Đang online: 11 người