LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

10/1/2018 9:45:28 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 7

                                                    (Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/10

Sáng

- Tham gia tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường;  Quản lý dạy-học.

- Tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường;  Dạy học

- Tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường; Phục vụ dạy  học.

- Tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường; Học tập   

 

Chiều

Chào cờ;  Quản lý dạy-học.

Hội nghị cốt cán, lãnh đạo nhà trường.

Dạy học – Bồi dưỡng HSG

Chào cờ; Phục vụ dạy  học.

Chào cờ; Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Ba

02/10

Sáng

Quản lý dạy-học.

Dạy học; đ/c Lê, Đức, Mai Hương, Cường, Dũng tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; đ/c Lê, Đức, Mai Hương, Cường, Dũng tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Tư

03/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

 

Dạy học; đ/c Lê, Đức, Mai Hương, Cường, Dũng tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh.

Phục vụ dạy  học.

 

Học tập;  .

 

Chiều

Quản lý dạy-học;

Dạy học; đ/c Lê, Đức, Mai Hương, Cường, Dũng tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học; Đ/c Hạnh tập huấn phần mềm quản lí hồ sơ tại Đồng Lê

Học tập;. Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Năm

04/10

Sáng

Quản lý dạy-học;

Đ/c Châu, Lâm kế toán tập huấn Công đoàn.

Dạy học; đ/c Hiếu, Thành, Như, Hiển, Tú tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Đ/c Châu, Lâm kế toán tập huấn Công đoàn.

Dạy học; đ/c Hiếu, Thành, Như, Hiển, Tú tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh; Bồi dưỡng HSG

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Sáu

05/10

Sáng

- Quản lý dạy-học.

- Đ/c Châu, Lâm kế toán tập huấn Công đoàn.

- Đ/c Hiệu trưởng duyệt kế hoạch tại P. GD&ĐT

Dạy học; đ/c Hiếu, Thành, Như, Hiển, Tú tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học.

Đ/c Châu, Lâm kế toán tập huấn Công đoàn.

Dạy học; đ/c Hiếu, Thành, Như, Hiển, Tú tập huấn BDTX ở TTGDTX tỉnh; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; Thực nghiệm KHKT; Bồi dưỡng HSG

 

Thứ Bảy

06/10

Sáng

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần.

Phục vụ dạy  học.

Học tập; 

 

Chiều

Quản lý dạy-học; Giao ban tuần.

Dạy học; Giao ban tuần; Bồi dưỡng HSG.

Phục vụ dạy  học.

Học tập;  Bồi dưỡng HSG

 

CN

07/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                 Cao Ngọc Hóa

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5270

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 9/22/2018 10:55:41 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/14/2018 3:24:52 PM

Lượt truy cập: 459872 lần

Đang online: 1 người