Lịch công tác tuần 11 (năm học 2019-2020)

11/1/2019 8:21:47 AM

Lịch công tác tuần 11

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯỜNG THCS Mai Hóa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

                                                                     (Từ ngày 28/10 đến ngày 3/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10/2019

Sáng

- QL dạy và học

- Chào cờ

- Dạy Học

- Chào cờ

- phục vụ  Dạy Học

- Chào cờ

-Học theo TKB

- Chào cờ

 

Chiều

- QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

Thứ Ba

29/10/ 2019

Sáng

-QL dạy và học

- ĐC Châu tập huấn công đoàn

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

 

-Học theo TKB

 

 

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Thứ Tư

30/10/2019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

- Trình diễn sp KHKT

 

Thứ Năm

31/102019

Sáng

-QL dạy và học

 

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

- Kế toán tập huấn tại sở tài chính

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

Chiều

-QL dạy và học

- SH tổ chuyên môn

- Dạy học

- SH tổ chuyên môn

-Phục vụ dạy học

- SH tổ chuyên môn

-Học theo TKB

 

Thứ Sáu

1/11/2019

Sáng

-QL dạy và học

- Giao ban vào cuối buổi

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

 

-Học theo TKB

 

Chiều

 

 

-

 

 

 

Thứ Bảy

2/11/2019

Sáng

-QL dạy và học

- Dạy học

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

 

Chiều

-QL dạy và học

- Dạy học

 

-Phục vụ dạy học

-Học theo TKB

- BD HSG lớp 8

 

CN

3/11/2019

Sáng